Startsida Umeå kommun

Näringsliv

Näringsliv är Umeå kommuns operativa organ för näringslivsutveckling och tillväxt. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med det lokala och regionala näringslivet och dess organisationer, universiteten och andra offentliga aktörer. I verksamheten ingår att initiera och stödja åtgärder som främjar utveckling och förnyelse av näringslivet generellt och inom specifika profilområden.

Näringsliv utgör den naturliga länken mellan kommunen och näringslivet. Inom kommunen svarar avdelningen för att bevaka och företräda näringslivets intressen rörande kommunikationer och annan infrastruktur.

Näringsliv ansvarar även för kommunens externa marknads­föring för att brett bygga kunskap om Umeå och för att attrahera investerare, studenter, kompetent arbetskraft och besökare.

Vad gör vi på Näringsliv?

Vår verksamhet är mångfacetterad och sker till stor del i partnerskap med det lokala näringslivet och universiteten. Vi arbetar utifrån en näringslivsstrategi som beslutades av kommunfullmäktige i Umeå 2019. Strategin har tagits fram i samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Ta del av Näringslivsstrategi 2019-2025

Utvecklingsanslaget

Den kommunala medfinansieringen av projekt sker ofta via kommunstyrelsens utvecklingsanslag. Näringsliv handlägger och ansvarar för de projekt som går upp till kommunstyrelsen för beslut.

Läs mer om Utvecklingsanslaget

Projekt och aktiviteter

Här listar vi ett urval av de projekt och aktiviteter som sker i Näringslivs regi, projekt som har initierats av Näringsliv men i dag sker i andras regi eller projekt som vi är finansiärer till och som finns till följd av engagemang och initiativ från vår verksamhet.

Umeågalan

Umeågalan

Umeågalan är entreprenörskapets mötesplats och ett tillfälle att hylla och fira näringslivet i Umeå. Umeågalan intiterades och drevs under de första åren av personalen på Umeå näringsliv, men sedan ett antal år tillbaka är eventbyrån Heja producenter av Umeågalan, men med Umeå kommun som den största finansiären.

Läs mer på Umeågalans webbplats

EntreprenörCentrum

Handelsgalan

Handeln är en av Umeås viktigaste branscher med över 3000 anställda i fler än 600 företag. Det är för att hylla och uppmärksamma alla dessa som vi Handelsgalan Umeå arrangeras! Umeå kommun Näringsliv är galans största finansiär och arbetar aktivt med förberedelserna och genom­förandet av galan.

Umeå Fashion Week

Morgonpasset

Morgonpasset är ett forum för korsbefruktning som oftast anordnas första torsdagen varje månad. Varje gång samlas 100-120 deltagare från det lokala näringslivet och lyssnar på spännande människor som pratar om högaktuella ämnen. Det är ett perfekt fourm för mingel, kontaktskapande och kunskaps­inhämtning. Näringsliv är huvud­finansiär och driver Morgonpasset.

Läs mer på Morgonpassets webbplats.

Uminova Innovation

Uminova innovation

Uminova Innovation är en av Sveriges främsta inkubatorer och utvald till Vinnovas Excellence­program. De finns till för människor som vill bygga tillväxtbolag. Näringsliv var med och grundade Uminova Innovation och Umeå kommun är än idag delägare i verksamheten.

Läs mer på Uminova innovations webbplats

BIC Factory

eXpression Umeå

eXpression Umeå bedriver en test- och utvecklingsplattform som stödjer utveckling av idéer, innovationer, tjänstebaserade affärsidéer samt kunskapsintensiva företag inom kulturella, konst­närliga och kreativa näringar i tidiga skeden. Näringsliv var med och initierade eXpression Umeå och Umeå kommun är ägare av verksamheten tillsammans med Umeå universitet.

Läs mer på eXpression Umeås webbplats

Jennie Ekbeck UBI

Umeå Biotech Incubator

Umeå Biotech Incubator (UBI) är en av Sveriges mest välrenommerade inkubatorer som utvärderar och stöttar affärsidéer inom life science. UBI är utvald till Vinnovas Excellenceprogram och har bland annat prisats för sitt jämställdhetsarbete. Huvudfokus ligger på läkemedel, medicinteknik och diagnostik. UBI brinner för att bygga bolag och att hjälpa affärsidéerna framåt. Umeå kommunföretag är än idag delägare i verksamheten

Läs mer på Umeå Biotech Incubators webbplats

BIC Factory

BIC Factory

BIC Factory är en företags­inkubator för unga företagare. Sedan starten 1998 har 200 företag startat upp sin verksamhet inom ramen för BIC Factory. Under 2012 omsatte 25 utflyttade företag 233 miljoner tillsammans. Näringsliv initierade och startade upp verksamheten och Umeå kommun är än idag en av de största finansiärerna till BIC Factory

Läs mer på BIC Factorys webbplats

Ung Företagsamhet Västerbotten

Ung företagsamhet Västerbotten

Genom Ung Företagsamhet får ungdomar driva egna företag som bygger på ungdomars egna affärs­idéer med verkliga varor och tjänster. Näringsliv har aktivt varit medverkat till att Ung Företag­samhet har etablerats vid Umeås gymnasieskolor och Umeå kommun är en av finansiärerna till verksamheten.

Läs mer på Ung företagsamhets webbplats

Krenova

Make IT

IT-branschen i Umeå är stor och växande och har ett stort behov av kvalificerad arbetskraft. Näringsliv och några av Umeås största IT-företag genomför därför kontinuerligt ett antal aktiviteter för att öka teknik- och IT-intresset bland Umeås ungdomar.

Läs mer om Make IT

Räkmacka

Räkmacka

Räkmacka är ett projekt som syftar till att visa upp spännande företag och yrken i Umeåregionen för Umeås studenter och knyta näringslivet och studenterna närmare varandra.
Umeå näringsliv projektleder Räkmacka och driver projektet tillsammans med studentkårerna, Örnsköldsviks kommun och universitet. Umeå kommun står för en stor del av finansieringen.

Kontakt

Näringsliv
901 84 Umeå

Besöksadress:

Kuben, Stadshuset
Skolgatan 31A

Peter Juneblad, näringslivschef

Peter Juneblad
näringslivschef
070-225 72 15
peter.juneblad@umea.se

Personal

Vill ni få besök av oss?

Vi på Näringsliv genomför kontinuerligt besök hos kommunens företag för att se på vilket sätt vi kan hjälpa er i er verksamhet.

Vill ni få besök av oss?
Kontakta någon av oss så diskuterar vi det i detalj!

Mer information

Näringsliv är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001.

Kvalitetsdeklarationer

Fler projekt

Fler projekt och verksamheter som Umeå kommun Näringsliv är med och finansierar:

Ekosystem för innovations- och affärsstöd

Coompanion

Connect Norr

Enterprise Europe Network

North Sweden Cleantech

Nyföretagarcentrum

IUC Norr

RISE

Skogstekniska klustret

Venture Cup

Västerbottens Handelskammare

Tillväxtskapande satsningar med Umeå universitet

Curiosum

Drivhuset

European CBRNE Center

Idrottshögskolan

ProcessIT Innovations

Umeå Science Park

Umeå 5G

Event och mötesplatser

Marknadsföreningen Umeå

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-05-26

Sidans kortadress: www.umea.se/naringslivsservice