Startsida Umeå kommun

Administration och innovation

Administration och innovation har samordnande och kommunövergripande ansvar för digitalisering, verksamhetsutveckling, regionalt samarbete, universitetssamverkan, administrativa frågor och arkivering.

Avdelningen består av tre enheter: Digitalisering och verksamhetsutveckling, Kommunledningsstab och Stadsarkiv. Umeåregionens kommunsamverkan har också sitt kansli knutet till avdelningen.

Kontakt
Johan Gammelgård, administrations- och innovationsdirektör

Johan Gammelgård
administrations- och innovationsdirektör
090-16 23 28
070-344 84 64
johan.gammelgard@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus