Startsida Umeå kommun

Näringsliv

Näringsliv är Umeå kommuns operativa organ för näringslivsutveckling och tillväxt. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med det lokala och regionala näringslivet och dess organisationer, universiteten och andra offentliga aktörer. I verksamheten ingår att initiera och stödja åtgärder som främjar utveckling och förnyelse av näringslivet generellt och inom specifika profilområden.

Näringsliv utgör den naturliga länken mellan kommunen och näringslivet. Inom kommunen svarar avdelningen för att bevaka och företräda näringslivets intressen rörande kommunikationer och annan infrastruktur.

Näringsliv ansvarar även för kommunens externa marknads­föring för att brett bygga kunskap om Umeå och för att attrahera investerare, studenter, kompetent arbetskraft och besökare.

Vad gör vi på Näringsliv?

Vår verksamhet är mångfacetterad och sker till stor del i partnerskap med det lokala näringslivet och universiteten. Vi arbetar utifrån en näringslivsstrategi som beslutades av kommunfullmäktige i Umeå 2019. Strategin har tagits fram i samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Ta del av Näringslivsstrategi 2019-2025

Utvecklingsanslaget

Den kommunala medfinansieringen av projekt sker ofta via kommunstyrelsens utvecklingsanslag. Näringsliv handlägger och ansvarar för de projekt som går upp till kommunstyrelsen för beslut.

Läs mer om Utvecklingsanslaget

Kontakt

Näringsliv
901 84 Umeå

Besöksadress:

Kuben, Stadshuset
Skolgatan 31A

Peter Juneblad, näringslivschef

Peter Juneblad
näringslivschef
070-225 72 15
peter.juneblad@umea.se

Personal

Vill ni få besök av oss?

Vi på Näringsliv genomför kontinuerligt besök hos kommunens företag för att se på vilket sätt vi kan hjälpa er i er verksamhet.

Vill ni få besök av oss?
Kontakta någon av oss så diskuterar vi det i detalj!

Mer information

Näringsliv är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001.

Kvalitetsdeklarationer

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-09-16

Sidans kortadress: www.umea.se/naringslivsservice