Startsida Umeå kommun

Personal

Här finns kontaktuppgifter till Umeå näringsliv.

Näringslivsschef

Peter Juneblad   
070-225 72 15
peter.juneblad@umea.se

Administration och ekonomi

Johanna Palmlöf-Brus
090-16 30 20
070-274 71 56
johanna.palmlof@umea.se

Näringslivsutvecklare

Biträdande näringslivschef/Innovation

Åsa Fällman     
090-16 32 18
070-601 68 31
asa.fallman@umea.se

Näringslivsutvecklare
(tjänstledig)

Bilden visar Tommy Eriksson

Tommy Eriksson   
070-311 24 14
tommy.eriksson.2@umea.se

Strategisk utveckling
inom besöksnäring 

Anna Molin   
090-16 37 72
073-078 50 26
anna.molin@umea.se

Näringslivsutvecklare

Bilden visar Tommy Eriksson

Peter Öystilä   
070-632 01 43
peter.oystila@umea.se

Näringslivsutvecklare

Bilden visar Tommy Eriksson

Agneta Filén
090-16 32 11
agneta.filen@umea.se

Etableringschef

Bilden visar Tommy Eriksson

Fredrik Strinnholm   
090-16 32 17
070-511 09 92
fredrik.strinnholm@umea.se

Företags- och
evenemangslots

Bilden visar Tommy Eriksson

Fredrik Lönneborg   
090-16 37 50
fredrik.lonneborg.2@umea.se

Företags- och
evenemangslots

Karin Björk
090-16 16 88
070-653 16 88
karin.bjork@umea.se

Marknad

Marknadschef

Anna Olofsson
090-16 32 14
070-652 06 56
anna.olofsson@umea.se

Marknadskommunikatör

Nils Håkansson   
076-777 35 36
nils.hakansson@umea.se

Strategi

Utvecklingsstrateg,
projektutveckling och
medfinansieringsfrågor

(föräldraledig)

Emmy Sundin
090-16 23 72
070-327 69 62
emmy.sundin@umea.se

Utvecklingsstrateg,
projektutveckling och
medfinansieringsfrågor


Bilden visar Liv Öberg.

Liv Öberg
090-16 23 72
liv.oberg@umea.se

Internationell strateg


 

Cathrin Alenskär
090-16 22 80
070-370 55 73
cathrin.alenskar@umea.se

Omvärldsstrateg


 

Bilden visar Susanne Thurén

Susanne Thurén
090-16 12 55
070-244 46 49
susanne.thuren@umea.se