Startsida Umeå kommun

Personal

Personal är ett stöd till kommunens kärnverksamheter. Uppdraget är i första hand att stötta verksamheterna utifrån deras behov, bland annat när det gäller rekrytering, hälsoutveckling, rehabilitering, lönehantering samt medarbetar- och ledarutveckling.

I uppdraget ligger att bidra till ökad kvalitet i verksamheterna så att medborgare, kunder och brukare kan erbjudas tjänster av god kvalitet.

Personalfunktionen är indelad i:

  • Lön och pension
  • Rekrytering och kompetens
  • Förhandling och arbetsrätt
  • Ledarskap och arbetsmiljö
Kontakt

Kerstin D Persson
personaladministratör
090-16 11 56
kerstin.d.persson@umea.se

Fredrik Åberg
ledningskoordinator
090-16 17 39
fredrik.aberg@umea.se

Personalchefer med ansvar för en eller flera förvaltningar:

Utbildning

Åsa Bergström
asa.bergstrom.2@umea.se

Stöd och omsorg, Äldreomsorg

Mona Kårebrand-Åberg
mona.karebrandaberg@umea.se

Samhällsbyggnad och  Stadsledning

Camilla Högdahl camilla.hogdahl@umea.se

Fritid och Kultur

Björn Söderbäck    
bjorn.soderback@umea.se

Teknik och fastighet

Christina Ingmanson
christina.ingmanson@umea.se

Birgitta Forsberg, personaldirektör

Birgitta Forsberg
personaldirektör

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus