Startsida Umeå kommun

Personal, Umeåregionens brandförsvar


Funktion

Namn

Mejl

Telefon

Brandchef

Lars Tapani

lars.tapani@umea.se

090-16 22 15

Enhetschef räddningstjänst

Anders Jonsson

anders.jonsson.3@umea.se

090-16 22 45

Enhetschef olycksförebyggande

Jonas Andersson Wikström

jonas.a.wikstrom@umea.se

090-16 22 85

Handläggare olycksförebyggande,

gemensamt nummer och mejl


fb@umea.se

090-16 22 02

Personalplanerare

Susanne Ångdal

susanne.angdal@umea.se

090-16 22 09

Personalledare

Fredrik Weinehall

fredrik.weinehall@umea.se

090-16 22 14

Kommunikatör

Elisabeth Husing

elisabeth.husing@umea.se

073-270 31 52
(endast sms)

Enhetschef intern säkerhet

Sören Holmgren

soren.holmgren@umea.se

090-16 23 19

Säkerhetssamordnare

Pernilla Wrenman

pernilla.wrenman@umea.se

090-16 22 84,
070-699 03 42

Säkerhetssamordnare

Zacharias Tjäder

zacharias.tjader@umea.se

090-16 22 30,
070-339 22 30

Säkerhetssamordnare

Camilla Adolfsson

camilla.adolfsson@umea.se

090-16 22 37
070-332 45 73

Säkerhetssamordnare

Erika Viklund

erika.viklund@umea.se

090-16 22 84
070-699 03 42Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus