Startsida Umeå kommun

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen har det yttersta ansvaret för människor i utsatta livssituationer. Verksamheten omfattar i huvudsak

  • stöd och rådgivning till barn, ungdomar och familjer
  • stöd och rådgivning till personer med missbruksproblem samt deras anhöriga
  • ekonomiskt bistånd till enskilda och familjer.
Kontakt

Monica Wahlström
verksamhetschef
individ- och familjeomsorg
Umeå kommun
090-16 13 51
monica.wahlstrom@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus