Startsida Umeå kommun

Område Centrum/Norr

Erik Nordahl

E Nordahl

För- och grundskolechef för område Centrum/Norr:

Erik Nordahl
090-16 52 84
070-256 23 53
erik.nordahl@umea.se

I område Centrum/Norr ingår enheter inom Haga, Sävar och Centrala Östra.

Förkortningen "F" innebär förskoleklass. Fritidshem finns på alla kommunala grundskolor, förutom på 7–9-enheter eller 6–9-enheter.

Haga

Malin Larsson

M Larsson

Henrik Theorin

H Theorin

Max Bohman

M Bohman

Lisa Laestander Flod

L L Flod

Katarina Marthin

K Marthin

Solveig Häggkvist

S Häggqvist

M Häggström

M Häggström

Bild saknas

Bild saknas

K Markström

Bild saknas

Skola, verksamhet

Rektor, enhetschef

Mejl

Telefon

Hagaskolan
Bitr. rektor Åk F-3, fritids

Malin Larsson

malin.larsson@umea.se

073-033 01 77

Åk 4-6

Henrik Theorin

henrik.theorin@umea.se

070-344 84 73

Bitr. rektor Åk 7-9

Max Bohman

max.bohman@umea.se

090-16 26 20
070-318 08 13

Grundsärskolan

Lisa Laestander Flod

lisa.laestander.flod@umea.se

070-615 12 57

Bitr. rektor

Katarina Marthin

katarina.marthin@umea.se

090-16 26 89
070-885 13 01

Kompetenscentrum språk och

kommunikation, Hörselverksamheten

Erik Åden

erik.aden@umea.se


Sandalidens skola
F–3, fritids

Malin Larsson

malin.larsson@umea.se

090-16 20 80
073-033 01 77

Haga
Förskola

Katarina Marthin

katarina.marthin@umea.se

090-16 26 89
070-885 13 01

Tallkotten
Förskola

Katarina Marthin

katarina.marthin@umea.se

070-885 13 01

Reveljen
Allergiförskola

Solveig Häggkvist

solveig.haggkvist@umea.se

070-319 16 17

Sandbacken
Förskola 

Marielle Häggström

marielle.haggstrom@umea.se

070-585 19 87

Stengärdan
Förskola

Marielle Häggström

marielle.haggstrom@umea.se

070-585 19 87

Sanda
Förskola

Solveig Häggkvist

solveig.haggkvist@umea.se

090-16 20 37
070-319 16 17

Byar i skolområdet
Hissjö skola
F–6-skola, fritids

Magnus Lidström

magnus.lidstrom@umea.se

090-16 28 96 072-542 83 11

Förskolan Pluto Hissjö

Katarina Markström

katarina.markstrom.2@umea.se

072-542 83 11

Familjedaghem Hissjö

Brittmari Dannelöv

brittmari.dannelov@umea.se

090-16 19 34
070-950 76 53

Rödåsel skola
F–5-skola, fritids

Åke Hermansson

ake.hermansson@umea.se

090-16 50 35

070-391 58 82

Familjedaghem Rödåsel

Brittmari Dannelöv

brittmari.dannelov@umea.se

090-16 19 34
070-950 76 53

Flurkmarks skola
F-6 skola

Åke Hermansson

ake.hermansson@umea.se

090-16 50 35
070-391 58 82

Flurkmarks förskola
Förskola

Pegah Lotfian

pegah.lotfian@umea.se

070-391 58 82


Haga, administration

Elisabet Jakobsson

E Jakobsson

Lars Abrahamsson

L Abrahamsson

Maria Gustavsson

M Gustavsson

Funktion

Namn

Mejl

Telefon

Hagaskolan Ekonomi, Skolskjuts

Elisabet Jakobsson

elisabet.jakobsson@umea.se

090-16 12 92

Hagaskolan Elevregistrerare

Lars Abrahamsson

lars.abrahamsson@umea.se

090-16 26 14

Hagaskolan Reception Sjukanmälan elev

Maria Gustavsson

maria.gustavsson@umea.se

090-16 26 83


Sävar

Malin Tornberg Panzare

M T Panzare

Henrik Bolin

H Bolin

Anna-Karin Sjölander

A-K Sjölander

Maria Lustig

M Lustig

Marie Viklund

M Viklund

Curt Söderström

C Söderström

Helene Östlund

H Östlund

M Lidström

Mona Falkman

M Falkman

Pegah Lotfian

P Lotfian

Åke Hermansson

Å Hermansson

Område, skola, verksamhet

Rektor, enhetschef

Mejl

Telefon

Sävar
Sävar skola
Åk F-3, fritidshem

Malin Tornberg Panzare, bitr.rektor

malin.tornberg.panzare@umea.se

070-699 22 68

Åk 4-9

Henrik Bolin

henrik.bolin@umea.se

090-16 40 51


Anna-Karin Sjölander, bitr.rektor

annakarin.sjolander@umea.se

072-536 12 52

Gungan

Förskola

Maria Lustig

maria.lustig@umea.se

090-16 40 02
070-344 84 71

Solen

Förskola

Maria Lustig

maria.lustig@umea.se

090-16 40 02
070-344 84 71

Granbacken

Förskola

Marie Viklund

marie.e.wiklund@umea.se

090-16 59 27
070-570 27 75

Slöjdaren

Förskola

Marie Viklund

marie.e.wiklund@umea.se

090-16 59 27 070-570 27 75

Täfteå
Täfteå skola

F-6, Fritidshem

Curt Södderström

curt.soderstrom@umea.se

090-16 59 36
070-550 75 78

Marinan

Förskola

Helene Östlund

helene.ostlund@umea.se

090-16 27 69
073-094 24 64

Fyren

Förskola

Helene Östlund

helene.ostlund@umea.se

090-16 27 69
073-094 24 64

Bullmark
Bullmarks skola

F-6, Fritidshem

Magnus Lidström

magnus.lidstrom@umea.se

090-16 28 96 072-542 83 11


Mona Falkman, bitr. rektor

mona.falkman@umea.se

072-542 83 11

Kringlan

Förskola

Pegah Lotfian

pegah.lotfian@umea.se

090-16 43 15

072-450 76 15

Bodbyn
Myrstacken

Förskola + fritids

Pegah Lotfian

pegah.lotfian@umea.se

090-16 43 15

072-450 76 15

Botsmark
Botsmark skola

Förskoleklass, Fritidshem

Åke Hermansson

ake.hermansson@umea.se

090-16 50 35
070-391 58 82

Botsmark förskola

Pegah Lotfian

pegah.lotfian@umea.se

090-16 43 15

072-450 76 15

Sävar, administration

Heléne Isaksson

H Isaksson

E Hörnelid

M Forss

Funktion

Namn

Mejl

Telefon, mobil

Placeringsassistent och Skolskjutshandläggare Sävar, Täfteå, Bullmark, Bodbyn och Botsmark

Heléne Isaksson

helene.isaksson@umea.se

090-16 40 16
070-212 59 82

Sävar, Täfteå, Bullmark och Botsmark. Elev­registrerare. Borttappade/trasiga busskort.
Fakturor. Nära stöd.

Erica Hörnelid

erica.hornelid@umea.se

090-16 40 73

Nära stöd till rektor och förskolechefer. Inköp, elevregistrering mm.

Malin Forss

malin.forss@umea.se

090-16 40 17


Centrala Östra

Karolina Hörstedt

K Hörstedt

M Andersson

Skola, verksamhet

Rektor, enhetschef

Mejl

Telefon

Östermalmsskolan

F-6

Karolina Hörstedt

karolina.horstedt@umea.se

090-16 19 52
073-030 50 73

Förskolan Rosendal

Maria Andersson

maria.c.andersson@umea.se

070-294 62 02

Förskolan Uven

Maria Andersson

maria.c.andersson@umea.se

070-294 62 02

Förskolan Östermalm

Maria Andersson

maria.c.andersson@umea.se

070-294 62 02


Centrala Östra, administration

Lars Näslund

L Näslund

A Sundberg

Karin Ledin

K Ledin

Peter Hjelm

P Hjelm

V Sjödin

Funktion

Namn

Mejl

Telefon

Skoladministratör Östermalm

Lars Näslund

lars.naslund@umea.se

090-16 32 59,
070-563 64 00

Koordinator, Kompetenscentrum för flerspråkighet

Agneta Sundberg

agneta.a.sundberg@umea.se

090-16 27 21

Utvecklingsledare, administratör Kompetenscentrum för flerspråkighet

Karin Ledin

karin.ledin@umea.se

090-16 26 29
070-257 58 92

Verksamhetsutvecklare för fjärrundervisning
Kompetenscentrum för flerspråkighet

Peter Hjelm

peter.hjelm@umea.se

090-16 26 08
070-644 05 97

Koordinator, Kompetenscentrum för flerspråkighet

Veronica Sjödin

veronica.sjodin@umea.se

090-16 27 17

070-950 47 35