Startsida Umeå kommun

Område Öst

Daniel Nordgren

D Nordgren

För- och grundskolechef för område Öst

Daniel Nordgren
070-291 69 79
daniel.nordgren@umea.se

I område Öst ingår enheter inom Holmsund-Obbola, Ålidhem och Tomtebo.

Förkortningen "F"=Förskoleklass. Fritidshem finns på alla kommunala grundskolor, förutom på 7–9-enheter eller 6–9-enheter.

Holmsund-Obbola

Malin Hernqvist

M Hernqvist

Andreas Stoltz

A Stoltz

Anders Nylander

A Nylander

Lisa Gullbrand

L Gullbrand

Micael Bergström

M Bergström

H Arctaedius

Johanna Karlsson

J Karlsson

Anna Stålnacke

A Stålnacke

Gunnar Sterne

G Sterne

Område, skola, verksamhet

Rektor, enhetschef

Mejl

Telefon

Obbola
Obbola skola

F-3

Malin Hernqvist

malin.hernqvist@umea.se

090-16 31 91
070-980 81 77 

åk 4-9

Andreas Stoltz

andreas.stoltz@umea.se

090-16 47 11
070-661 47 11

Hallbacken

förskola

Anders Nylander

anders.nylander@umea.se

090-16 31 01 076-140 81 10

Karusellen

förskola

Anders Nylander

anders.nylander@umea.se

090-16 31 01 076-140 81 10

Holmsund
Storsjöskolan

åk 4-6

Lina Gullbrand

lina.gullbrand@umea.se

090-16 35 21
070-850 73 99

Storsjöskolan åk 7-9

Micael Bergström

micael.bergstrom@umea.se

090-16 31 67
070-329 70 82

Skärgårdsskolan

åk 1-3

Henrik Arctaedius

henrik.arctaedius@umea.se

090-16 31 81
070-542 48 62

Skärgårdsskolan

Förskoleklass, fritidshem

Håkan Tranbeck

hakan.tranbeck@umea.se

090-16 35 63
070-265 33 58

Hörnan

förskola

Johanna Karlsson

johanna.a.karlsson@umea.se

070-348 31 01

Sandvik

förskola

Anna Stålnacke

anna.stalnacke@umea.se

090-16 31 86
070-546 64 68

Solbacken

förskola

Johanna Karlsson

johanna.a.karlsson@umea.se

090-16 35 92
070-348 31 01

Storsjö

förskola

Gunnar Sterne

gunnar.sterne@umea.se

090-16 54 60
070-649 91 20


Holmsund-Obbola, administration

L Sten

M Engberg

S Fällman

Katrine Åberg

K Åberg

L K Norberg

Funktion

Namn

Mejl

Telefon

Skoladministratör Obbola skola

Linda Sten

linda.sten@umea.se

090-16 35 24

Skoladministratör förskolor i Holmsund-Obbola

Maria Engberg

 

maria.engberg@umea.se


073-800 39 39


Sonja Fällman

sonja.fallman@umea.se

090-16 31 41

Skoladministratör, Storsjöskolan

Katrine Åberg

katrin.aberg@umea.se

090-16 31 42

070-800 01 59

Skoladministratör Skärgårdsskolan

Lilian Koskinen Norberg

lilian.koskinen.norberg@umea.se

090-16 31 34
070-327 93 86

 

Umeå centrum

M Josefsson

Skola, verksamhet

Namn

Mejl

Telefon

Maja Beskowskolan 7-9

Magnus Josefsson

magnus.josefsson@umea.se

070-622 21 15
 

Ålidhem

Marielle Morefält

M Morefält

L Täljeblad

K R Chronqvist

Jan-Olof Niska

J-O Niska

Bengt Olander

B Olander

Anna Rönnlind

A Rönnlund

Annacarin Gritzner

A Gritzner

Linda Nordgren

L Nordgren

Sandra Morén

S Morén

Erika Eriksson

E Eriksson

Skola, verksamhet

Rektor, enhetschef

Mejl

Telefon

Carlshöjdsskolan F-9

Marielle Morefält

marielle.morefalt@umea.se

090-16 47 70
070-650 15 68

Carlshöjdsskolan 1-9

Lennart Täljeblad, bitr. rektor

lennart.taljeblad@umea.se

090-16 47 84
070-611 04 46

Förskoleklass och fritids

Kerstin Rautio Chronqvist, bitr. rektor

kerstin.rautio.chronqvist@umea.se

090-16 25 18

Innertavle skola

F-5

Jan-Olof Niska

jan.niska@umea.se

090-16 49 22
073-061 07 76

Sofiehemsskolan

F-5

Bengt Olander

bengt.olander@umea.se

090-16 28 14
070-510 28 14

Södra Ålidhemsskolan

F-5, fritidshem

Anna Rönnlund

anna.ronnlund@umea.se

090-16 20 65 076-144 18 96

6-9, Rh-klass

Annacarin Gritzner

annacarin.gritzner@umea.se

090-16 47 10,
070-319 47 10

Brännan

förskola

Linda Nordgren

linda.nordgren@umea.se

090-16 32 30
070-650 15 29

Dungen

förskola

Susanne Häggblad (tf rektor)

susanne.haggblad@umea.se

070-699 06 47

Grönstenen

förskola

Sandra Morén

sandra.moren@umea.se

090-16 48 70
070-650 15 34

Lundagård

förskola

Erika Eriksson

erika.eriksson@umea.se

090-16 48 60
070-560 04 06

Stengången

förskola, familjedaghem

Sandra Morén

sandra.moren@umea.se

090-16 48 70
070-650 15 34

Tanden

förskola

Susanne Häggblad (tf rektor)

susanne.haggblad@umea.se

070-699 06 47

Tränset

förskola

Linda Nordgren

linda.nordgren@umea.se

090-16 32 30
070-650 15 29

Växthuset

förskola

Susanne Häggblad (tf rektor)

susanne.haggblad@umea.se

070-699 06 47

Familjedaghem Innertavle

Brittmari Dannelöv

brittmari.dannelov@umea.se

090-16 19 34
070-950 76 53

Familjedaghem Ålidhem, Sofiehem

Brittmari Dannelöv

brittmari.dannelov@umea.se

090-16 19 34
070-950 76 53


Ålidhem, administration

Ann-Kristin Nylund

A-K Nylund

S Nilsson

J Öman

Funktion

Namn

Mejl

Telefon

Skoladministratör Ålidhemsskolan

 

Ann-Kristin Nylund

Ida Forsgren

ann-kristin.nylund@umea.se
ida.forsgren@umea.se

090-16 47 07
090-16 48 00

Skoladministratör Ålidhems förskolor

Sanna Nilsson

sanna.nilsson@umea.se

090-16 53 85

Skoladministratör Carlshöjdsskolan

Jennie Öman

jennie.oman@umea.se

090-16 48 40

 

Tomtebo

Jan Grönlund

J Grönlund

H Löfgren

E Eklund

Erika Bengtsson

E Bengtsson

Carola Nilsson

C Nilsson

Linda Nordgren

L Nordgren

Roger Andersson

R Andersson

Skola, verksamhet

Rektor, enhetschef

Mejl

Telefon

Sjöfruskolan
åk 1-6

Jan Grönlund

jan.gronlund@umea.se

090-16 58 05
070-667 11 47

Sjöfruskolan

Förskoleklass, fritids

Helena Löfgren

helena.lofgren@umea.se

090-16 35 63

Sjöfruskolan (lokaliserad till Norra Ålidhem)

åk 7-9

Eva Eklund

eva.eklund@umea.se

090-16 28 02
070-334 53 27

Tomtebogårds skola

F-3

Erica Bengtsson

erica.bengtsson@umea.se

090 16 57 65
070-334 53 57

Bergatrollet

förskola

Roger Andersson

roger.andersson@umea.se

090-16 54 60
070-251 57 77

Blåkulla

förskola

Carola Nilsson

carola.nilsson@umea.se

090-16 32 30
070-611 30 04

Kompassen

förskola

Linda Nordgren

linda.nordgren@umea.se

090-16 32 30
070-650 15 29

Stråken

förskola

Linda Nordgren

linda.nordgren@umea.se

090-16 32 30
070-650 15 29

Skattelden

förskola

Carola Nilsson

carola.nilsson@umea.se

090-16 32 30
070-611 30 04

Tomtebogårds förskola

Roger Andersson

roger.andersson@umea.se

090-16 58 30
070-251 57 77


Tomtebo, administration

T Eriksson

M Engberg

A Stålnacke

Funktion

Namn

Mejl

Telefon

Skoladministratör Sjöfruskolan

Theresa Eriksson

theresa.eriksson@umea.se

090-16 58 00

Skoladministratör Tomtebogård förskolor

Maria Engberg

maria.engberg@umea.se

073-800 39 39

Skoladministratör Tomtebogård skola, förskolorna Bergatrollet, Blåkulla, Skattelden, Kompassen och Stråken

Anna Stålnacke

anna.stalnacke.2@umea.se

090-16 58 31


Undersidor