Startsida Umeå kommun

Område Väst

Christina Jonsson

C Jonsson

För- och grundskolechef för område Väst:

Christina (Kicki) Jonsson
090-16 50 68
070-341 68 12
kicki.jonsson@umea.se


I område Väst ingår enheter inom Grubbe, Centrala västra och Västra. 

Förkortningen "F"=Förskoleklass. Fritidshem finns på alla kommunala grundskolor, förutom på 7–9-enheter eller 6–9-enheter.

Elisabeth Jonsson

E Jonsson

Helena Oscarsson

B Dannelöv

Bild saknas

M Svedberg

S Holmlund

Bild saknas

M Boman

Bild saknas

M Eskelind

Anneli Lundberg

A Lundberg

Lena Höök

L Höök

I Bring

Bild saknas

C Persson

Bild saknas

H Ödling

Skola, verksamhet

Rektor, enhetschef

Mejl

Telefon

Backens skola

F-6, fritids, Umeå Musikklasser

Elisabeth Jonsson

elisabeth.a.jonsson@umea.se

090-16 50 55
070-695 01 98

Familjedaghem Centrum/Rödäng
Tavelsjö

Brittmari Dannelöv

brittmari.dannelov@umea.se

090-16 19 34
070-950 76 53

Grisbacka skola
F-6, fritids

Martin Svedberg

martin.svedberg@umea.se

090-16 26 50
070-611 38 33

Grisbacka skola

Samuel Holmlund (bitr rektor)

samuel.holmlund@umea.se

070-241 41 78

Grubbeskolan, 7-9, skolenhet 1

Mats Boman

mats.boman@umea.se

090-16 26 61
070-586 46 06

Grubbeskolan, 7-9, skolenhet 2, nyanlända

Marcus Eskelind

marcus.eskelind@umea.se

090-16 26 61
070-238 68 03

Gitarren

förskola

Anneli Lundberg

anneli.lundberg@umea.se

090-16 20 67
070-341 72 03

Kornetten

förskola

Lena Höök

lena.hook@umea.se

090-16 54 54
070-394 42 13

Kungsgården

förskola

Ingalill Bring

ingalill.bring@umea.se

090-16 50 89

Linnean

förskola

Lena Höök

lena.hook@umea.se

090-16 19 66
070-394 42 13

Prosten

förskola

Carina Persson

carina.persson@umea.se

090-16 50 49
090-16 50 55
070-880 19 28

Rödängsskolan

skola F-3

Anneli Lundberg

anneli.lundberg@umea.se

090-16 20 67
070-341 72 03

Tavelsjö skola, F-6

Helena Ödling

helena.odling@umea.se

090-16 27 50, 070-650 10 74

Tavelsjö förskola

Helena Ödling

helena.odling@umea.se

090-16 27 50, 070-650 10 74

Familjedaghem Tavelsjö

Brittmari Dannelöv

brittmari.dannelov@umea.se

090-16 19 34
070-950 76 53

 

Helena Oscarsson

H Oscarsson

E E Viksten

E R Stenman

Skola, verksamhet

Rektor, enhetschef

Mejl

Telefon

Förskolan Hedlunda

Helena Oscarsson

helena.oscarsson@umea.se

070-632 44 55

Förskolan Klumpen

Eva Eriksson Viksten

eva.eriksson.v@umea.se

090-16 26 11
070-291 22 60

Hedlundaskolan

F-6, undervisning för nyanlända

Elisabeth Rinnau-Stenman

elisabeth.rinnau.stenman@umea.se

090-16 50 75

070-688 70 10

Smeden förskola

Eva Eriksson Viksten

eva.eriksson.v@umea.se

090-16 26 11
070-291 22 60

Åsa Grundström

Å Grundström

I Bring

Karin S Östman

K Östman

C Persson

M Nestander

P Sandström

Skola, verksamhet

Rektor, enhetschef

Mejl

Telefon

Brännlands skola

F-5

Åsa Grundström

asa.grundstrom@umea.se

090-16 49 80
070-611 27 47

Missionären

förskola

Ingalill Bring

ingalill.bring@umea.se

090-16 50 89

Sörfors förskola

Karin Strandberg Östman

karin.ostman@umea.se

070-693 61 19

Sörfors skola

F-5

Åsa Grundström

asa.grundstrom@umea.se

090-16 49 80

070-611 27 47

Västangårds förskola

Carina Persson

carina.persson@umea.se

090-16 50 65

Västangårds skola

6-9

Myrtle Nestander (tf)

myrtle.nestander@umea.se

090-16 50 69
070-699 24 64

F-5

Patrik Sandström

patrik.s.sandstrom@umea.se

090-16 28 76
070-315 38 84

Överboda förskola

Karin Strandberg Östman

karin.ostman@umea.se

070-693 61 19

Överboda skola

Åsa Grundström

asa.grundstrom@umea.se

090-16 49 80
070-611 27 47


Administration

Ulrika Hellström

U Hellström

Helena Nilsson

H Nilsson

C Wincent

Monika Nyberg

M Nyberg

Kristina Karlsson

K Karlsson

Funktion

Namn

Mejl

Telefon

Grubbeskolan: Elevreg, betyg, Skola24, nära stöd, vikarier

Ulrika Hellström

ulrika.hellstrom@umea.se

090-16 25 56

Grubbeskolan: Ekonomiadm,  lokaladministratör, nära stöd, elevreg, betyg.

Backens skola: Nära stöd

Helena Nilsson

helena.nilsson@umea.se

090-16 26 23

Grisbackaskolan och Hedlundaskolan: Nära stöd, elevreg, skolskjuts, fakturor

Christina Wincent

christina.wincent@umea.se

090-16 26 67

Västangårds skola: Ledningsstöd, elevreg, betyg, beställningar, fakturor

Monika Nyberg

monika.nyberg@umea.se

090-16 51 91

Västangårds skola: Ledningsstöd, personaladm, vikarier, bussbiljetter, skolskjutsar

Kristina Karlsson

kristina.karlsson@umea.se

090-16 51 90


Undersidor