Startsida Umeå kommun

Handlingar till kommunfullmäktige

Här publiceras mötesbok för kommunfullmäktige (KF), samlade handlingar till ärenden till kommunfullmäktiges sammanträden. Handlingar är underlag för beslut i olika ärenden, ofta ingår en eller flera bilagor.

Mötesboken är publicerad i samband med respektive sammanträde och är normalt komplett först på fredagen innan sammanträdet.

Bilagor följer efter respektive ärende i dokumentet. Klicka i mötesbokens innehållsförteckning för att snabbt komma till handlingar för respektive ärende.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-10-23

Sidans kortadress: www.umea.se/kfhandlingar