Startsida Umeå kommun

Protokoll och föredragningslistor 2019

Här är kommunfullmäktiges protokoll och föredragningslistor för 2019,
se innehållsmenyn för de senaste åren.

Sök i protokoll och föredragningslistor 2019:

Kontakt

Tomas Jakobsson
kommunsekreterare
090-16 12 37
tomas.jakobsson@umea.se

Anna Holmstedt
nämndssekreterare
090-16 23 98
anna.holmstedt@umea.se