Startsida Umeå kommun

Webb-tv från kommunfullmäktige

Du kan följa kommunfullmäktiges möten direkt via webb-tv och webb-radio. Sändningen börjar klockan 09.00 varje sammanträdesdag med lunchpaus cirka klockan 12.00–13.00.

Kommunfullmäktiges möten är offentliga och du är välkommen att lyssna i kommunfullmäktigesalen, Rådhusesplanaden 6 A. på läktaren, 2 trappor.

Du som är besökare har inte rätt att säga något och demonstrationer är inte tillåtna i lokalen. Bara ledamöter och inbjudna personer får uttala sig på mötet. 

Välkommen! Buerestbåhtieme! Tervetuloa!

Följ sändningen direkt

Se eller lyssna på sändningen på din dator eller mobil.
Webb-tv visas här på sidan och i kommunens Youtube-kanal.
Har du begränsad bandbredd? Välj ljud istället för video.

Ärenden måndag 25 november

 • Under den första timmen (klockan 9–10) besvaras interpellationer, om inget annat står på agendan. Kvarvarande interpellationer och frågor tas upp i slutet av mötet.
 • Hela ärendelistan, med interpellationer, frågor och svar, är normalt färdig först fredag innan mötet.
 • Av praktiska skäl kan ärenden komma i annan ordning än i ärendelistan.

Beslutsärenden, interpellationer och frågor

 1. Justering och fastställande av dagordning
 2. Interpellation: Vad kostar en kommunal hemtjänsttimme? Marianne Normark (L)
 3. Interpellation: Får fritidsnämnden tillskott för skolbaden? Lennart Arvidsson (V)
 4. Interpellation: Varför ska välfärden i huvudsak bekosta effektiviseringar;
  Anders Norqvist (L)
 5. Interpellation: Gäller januariavtalet punkt 9 även i Umeå; Mattias Larsson (C)
 6. Interpellation: På vilket sätt tas hänsyn till unga med funktionsnedsättning, när det gäller kommunens fritidsverksamhet och kulturverksamhet? Peder Westerberg (L)
 7. Interpellation: Hur mycket koldioxid släpper Umeå kommun ut genom sina tjänsteresor? Åsa Bäckström (V)
 8. Interpellation: Har Umeå kommun någon beredskap för uppfostringsresor, någon statistik eller samarbete med andra instanser i dessa frågor; Jan Hägglund (AP)
 9. Fråga: Kommer det skapas nya parkeringar vid Umeå energi arena?
  Peder Westerberg (L)
 10. Fråga: Höjda avgifter äldreomsorgen; Åsa Bäckström (V)
 11. Fråga: Var fanns konsekvensanalysen av de kommunala behoven vid en försäljning av Mimerskolans gymnastiksal? Ulrika Edman (V)
 12. Motion 12/2019: Umeå kommun måste bidra till att lagföra återvändande IS-terrorister; Anders Ågren (M) och Igor Jonsson (M)
 13. Antagande: Detaljplan för fastigheten Tavelsjö 6:22 och del Tavelsjö 7:8 med flera
 14. Antagande: Detaljplan för del av fastigheten Umeå 4:3 med flera, I 20-området
 15. Strategi för extern kommunikation
 16. Decentralisering av kommungemensamma ekonomi- och personalfunktioner
 17. Fastställande av ny skattesats efter skatteväxling
 18. Revidering av plan- och bygglovstaxa, mervärdesskatt på utstakning i kommunal regi
 19. Revidering av Lantmäteris prislista för geografisk information och tjänster
 20. Generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för kommunal färdtjänst
 21. Avgifter för hemtjänst, hemsjukvård, dagvård och kostavgifter
 22. Bildande av en koncernstruktur för hamnvverksamheten
 23. Koncernbildning, Kvarken link-gruppen
 24. Valärenden
 25. Anmälningsärenden

Informationsärenden/övriga ärenden (preliminära tider)

 • 13.00–13.15: Kommunrevisorerna informerar

Se eller lyssna i efterhand

Video- och ljudfiler för hela sammanträden publiceras i efterhand.
Välj det sammanträde du är intresserad av i menyn.

Sidan har granskats 2019-11-15

Sidans kortadress: www.umea.se/webbtv