Startsida Umeå kommun

Webb-tv från kommunfullmäktige

Umeå kommun sänder alla kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webb-tv och webb-radio. Sändningen börjar klockan 9 varje sammanträdesdag med lunchpaus cirka klockan 12–13.

Du är också välkommen att lyssna på sammanträdena som åhörare på läktaren i sammanträdeslokalen, Rådhusesplanaden 6, gamla stadsbiblioteket, plan 2.

Se eller lyssna på sändningen direkt

Se eller lyssna på sändningen via din dator eller mobil.
Webb-tv visas här på sidan och i kommunens Youtubekanal.
Har du begränsad bandbredd? Välj ljud istället för video.

Ärenden måndag 25 februari

Hela ärendelistan, med interpellationer, frågor och svar på dem, är normalt färdig först fredag innan sammanträdet. Av praktiska skäl kan ärenden komma i annan ordning än i ärendelistan.

Under den första timmen, klockan 9–10, besvaras interpellationer.
Kvarvarande interpellationer och frågor tas upp i slutet av sammanträdet.

Beslutsärenden, interpellationer och frågor

 1. Justering och dagordning
 2. Umeå Kommunföretag AB, information
 3. Interpellation: Umeå kommuns totala kostnader för skadegörelse; Anders Ågren (M)
 4. 24/19 Interpellation: Har skolan blivit mer fysiskt aktiv?
  Veronica Kerr (KD)
 5. Interpellation: Är vården patientsäker? Birgitta Nordvall (KD)
 6. Interpellation: När kan elever i Umeå välja ett humanistprogram
  på gymnasiet? Dorothea Liebel (L)
 7. Motion 19/2018: Ansök om att bli förvaltningsområde för minoritetsspråket meänkieli; Peter Sedlacek (L)
 8. Motion 41/2018: Utveckla kommunens solkarta; Nasser Mosleh,
  Mia Winroth, Gabriel Farrysson och Morgan Flank (MP)
 9. Integrationsstrategi och aktivitetsplan 2019
 10. Antagande: Detaljplan för fastigheterna Baggböle 2:33 och Kåddis 3:1
 11. Exploateringsavtal för fastigheten Umeå Grisbacka 2:57
 12. Reinvesteringsmedel, idrottsanläggningar
 13. Valärenden
 14. Anmälningsärenden

Informationsärenden/övriga ärenden (preliminära tider)

 • Bolagsredovisningar, 09.00–12.00
 • Information från kommunrevisorerna, 13.00–13.15

Se eller lyssna i efterhand

Video- och ljudfiler för hela sammanträden publiceras i efterhand.
Välj det sammanträde du är intresserad av i menyn.

Sidan har granskats 2019-02-19

Sidans kortadress: www.umea.se/webbtv

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.