Startsida Umeå kommun

Webb-tv från kommunfullmäktige

Med anledning av coronavirus

 • Läktaren (2 trappor) är öppen för besökare som vanligt, men följ gärna mötet på dator/mobil i första hand.
 • Sammanträdet måndag 25 maj börjar som vanligt klockan 09.00, men slutar klockan 12.00.

Tack för att du bidrar till att minska risken för smittspridning!

Du kan följa kommunfullmäktiges möten direkt via webb-tv och webb-radio. Sändningen börjar klockan 09.00 varje sammanträdesdag med lunchpaus cirka klockan 12.00–13.00.

Kommunfullmäktiges möten är offentliga och du är välkommen att lyssna i kommunfullmäktigesalen, Rådhusesplanaden 6 A. på läktaren, 2 trappor.

Du som är besökare har inte rätt att säga något och demonstrationer är inte tillåtna i lokalen. Bara ledamöter och inbjudna personer får uttala sig på mötet. 

Välkommen! Buerestbåhtieme! Tervetuloa! Tervetullu!

Följ sändningen direkt

Se eller lyssna på sändningen på din dator eller mobil.
Webb-tv visas här på sidan och i kommunens Youtube-kanal.
Har du begränsad bandbredd? Välj ljud istället för video.

Ärenden måndag 25 maj

 • Under den första timmen (klockan 9–10) besvaras normalt interpellationer, om inget annat står på agendan. Kvarvarande interpellationer och frågor tas upp i slutet av mötet.
 • Hela ärendelistan, med interpellationer, frågor och svar, är normalt färdig först fredag innan mötet.
 • Av praktiska skäl kan ärenden komma i annan ordning än i ärendelistan.

Beslutsärenden

 1. Justering och fastställande av dagordning
 2. Utökning av kreditlimit för Umeå kommun
 3. Utökning av kreditlimit för Umeå Kommunföretag AB (UKF) och Nolia AB
 4. Delägarskap i Vakin, Nordmalings kommun
 5. Nytt aktieägaravtal, Svenska kommunförsäkring AB
 6. Avsiktsförklaring: Umeåregionens kommuner i samverkan för gemensam utveckling och effektivisering
 7. Umeå kommuns handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, för olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst 2020–2023
 8. Antagande: OPF-KL 2018 (omställningsstöd och pension för förtroendevalda)
 9. Uteserveringsavgifter med anledning av pandemi
 10. Redovisning av motioner 2020
 11. Motion 7/2019: Avskaffa kravet på läkarintyg för färdtjänst; Veronica Kerr (KD)
 12. Motion 15/2019: Inför kommunalt samordnad varudistribution i Umeå! Nils Seye Larsen, Mariam Salem, Elin Söderberg och Alice Nikmanesh (MP)
 13. Motion 16/2019: Anställ pensionerade poliser i skolan för ökad trygghet; Veronica Kerr, Birgitta Nordvall och Sven-Åke Granberg (KD)
 14. Motion 17/2019: Inrätta skolträdgårdar på Umeås grundskolor; Nils Seye Larsen, Mariam Salem och Alice Nikamanesh (MP)
 15. Motion 18/2019: Umeinitiativet; Gudrun Nordborg (V)
 16. Motion 19/2019: Gatubibliotek; Gudrun Nordberg (V)
 17. Motion 20/2019: Namnändring av ceremonirummet; Björn Kjellsson (L)
 18. Motion 24/2019: Motverka osund konkurrens i Umeå; Anders Ågren (M), Mattias Larsson (C), Peder Westerberg (L) och Veronica Kerr (KD)
 19. Motion 26/2019: Flygstopp nu! – klimatsmart resande i Umeå kommun; Åsa Bäckström, Bore Sköld och Ulrika Edman (V)
 20. Motion 27/2019: Bevara och utveckla Lundåkern tillgängligt för alla Umeåbor; Mattias Sehlstedt (V)
 21. Motion 31/2019: Klimatsmart mat som norm; Nils Seye Larsen (MP), Mariam Salem (MP), Alice Nikmanesh (MP), Ulrika Edman (V) och Åsa Bäckström (V)
 22. Ny styrelseordförande i Umeå Energi Elnät AB
 23. Fyllnadsval: ersättare i byggnadsnämnden; Jonas Bergström (S)
 24. Fyllnadsval: ledamot i fritidsnämnden; Annicka Bäckström (S)
 25. Avsägelse: ledamot i fritidsnämnden; Hanna Abbasi (S)
 26. Anmälningsärenden

Interpellationer och frågor

 1. Interpellation: Kommer det skapas bättre förutsättningar för turismen? Peder Westerberg (L)
 2. Interpellation: Hur vill (S) möta att så många elever inte uppnår gymnasie­behörighet? Anders Norqvist (L)
 3. Interpellation: Varför satsar inte (S) på innovationer inom välfärden? Anders Norqvist (L)
 4. Interpellation: Hur har det gått med kommunens mål, att Umeå ska vara Sveriges tillgängligaste kommun år 2020? Peder Westerberg (L)
 5. Interpellation: Vad kan vi göra för vårt lokala näringsliv som drabbats hårt av Coronavirusets utbredning? Nils Seye Larsen (MP)
 6. Interpellation: Hur kommer kommunen att stötta de lokala företagen? Peder Westerberg (L)
 7. Interpellation: Hur säkerställs det att kommunens gymnasieungdomar får tillräckligt med mat för dagen? Alice Fatma Nikmanesh (MP)
 8. Interpellation: Umeå kommuns digitalisering och service till 80-plussare? Maria Nilsson (SD)
 9. Interpellation: Bör en kulturinstans utbilda pedagoger utifrån en utställning? Maria Nilsson (SD)
 10. Interpellation: Kartläggning av boende i Bostaden AB:s hyresbestånd; Lars-Arne Ivert (SD)
 11. Interpellation: Får de boende i kommunens äldreboenden tillräckligt med näring vid pandemi? Maria Nilsson (SD)
 12. Fråga: Hur går det med uppdrag 16? Maja Westling (C)
 13. Fråga: Välfärdsmiljoner till Umeå kommun? Veronica Kerr (KD)
 14. Fråga: Vad har socialdemokraterna för ambitionsnivå för familjerådgivningen? Ulrika Edman (V)
 15. Fråga: Samhall och upphandlingar av verksamhet i Umeå kommun; Birgitta Ejlefall (SD)
 16. Fråga: Manual för kontaktpersoner till medmänniskor med funktionsvariationer? Birgitta Ejlefall (SD)
 17. Fråga: Kan vi i Umeå tillämpa Alingsås-modellen, att erbjuda gymnasieungdomar möjligheten att hämta lunchlådor hos kaféer och restauranger; Mariam Salem (MP)

Se eller lyssna i efterhand

Video- och ljudfiler för hela sammanträden publiceras i efterhand.
Välj det sammanträde du är intresserad av i menyn.

Kontakt
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan har granskats 2020-05-22

Sidans kortadress: www.umea.se/webbtv