Startsida Umeå kommun

Fritidsnämnden

Ansvarsområde

Fritidsnämnden ansvarar för verksamhet och drift av

  • idrotts- och fritidsanläggningar
  • utflykts- och rekreationsområden
  • anläggningar för fritidsbåtar
  • insatser inom fritidsfiske och friluftsliv
  • ungdoms- och fritidsgårdsverksamhet.

Fritidsnämnden genomför även vissa egna aktiviteter och arrangemang. Kommunens gemensamma föreningsbyrå har ansvaret för samlad beredning, uppföljning och utvärdering av stöd till föreningslivet och att kontakter mellan kommunens olika företrädare och det organiserade föreningslivet stärks.

Fritidsnämndens verksamhet

Fritid är den förvaltning som arbetar på fritidsnämndens uppdrag och genomför nämndens beslut.

Läs mer om Fritid

Kontakt

Elisabeth Anttu
nämndsekreterare
090-16 34 80
elisabeth.anttu@umea.se

Ledamöter i fritidsnämnden

Fritid (förvaltning)
umea.fritid@umea.se

Ari Leinonen (S)

Ari Leinonen (S)
ordförande

Lennart Johansson (M)

Lennart Johansson (M)
vice ordförande

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus