Startsida Umeå kommun

Protokoll och föredragningslistor 2020

Datum

Protokoll

Föredragningslista

2020-04-07


Inställt

2020-03-17

Protokoll

Föredragningslista

2020-02-11

Protokoll

Föredragningslista

2020-01-14

Protokoll

Föredragningslista


Kontakt

Anna Holmstedt
nämndsekreterare
090-16 23 98
anna.holmstedt@umea.se

Ledamöter i personalnämnden