Startsida Umeå kommun

Rådgivande organ

Många kommunala verksamheter samverkar med andra organisationer. Här hittar du information om några av Umeå kommuns rådgivande organ.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus