Startsida Umeå kommun

Äldrenämnden, protokoll, 2019-08-29

Protokoll för äldrenämndens möte är justerat.

Datum för möte:

2019-08-29

Paragrafer:

§ 44-56

Anslag publicerades:

2019-09-04

Anslag avpubliceras:

2019-09-26

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, Norra flygeln

Protokoll på webben:

Äldreämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Kontakt

Ann Siklund
nämndsekreterare
090-16 18 21
ann.siklund@umea.se

Mer information