Startsida Umeå kommun

Äldrenämnden, protokoll, 2019-10-03

Protokoll för äldrenämndens möte är justerat.

Datum för möte:

2019-10-03

Paragrafer:

§ 57-62

Anslag publicerades:

2019-10-10

Anslag avpubliceras:

2019-11-01

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, Norra flygeln

Protokoll på webben:

Äldreämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Kontakt

Ann Siklund
nämndsekreterare
090-16 18 21
ann.siklund@umea.se

Mer information