Startsida Umeå kommun

Äldrenämnden, protokoll, 2020-03-26

Protokoll för äldrenämndens möte är justerat.

Datum för möte:

2020-03-26

Paragrafer:

§ 28-29

Anslag publicerades:

2020-03-27

Anslag avpubliceras:

2020-04-20

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, Norra flygeln

Protokoll på webben:

Äldrenämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Kontakt

Ann Siklund
nämndsekreterare
090-16 18 21
ann.siklund@umea.se

Mer information