Startsida Umeå kommun

Brand- och räddningsnämnden, protokoll, 2020-01-14

Protokoll för brand- och räddningsnämndens möte är justerat.

Datum för möte:

2020-01-14

Paragrafer:

§ 1–12

Anslag publicerades:

2020-01-15

Anslag avpubliceras:

2020-02-05

Förvaringsplats för protokoll:

Umeå brandstation, Signalvägen 14, sekreterarens tjänsterum

Protokoll på webben:

Brand- och räddningsnämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Kontakt

Susanne Ångdal
nämndsekreterare
090-16 22 09
susanne.angdal@umea.se

Mer information