Startsida Umeå kommun

Fritidsnämnden, protokoll, 2019-11-27

Protokoll för fritidsnämndens möte är justerat.

Datum för möte:

2019-11-27

Paragrafer:

§ 63–69

Anslag publicerades:

2019-12-03

Anslag avpubliceras:

2019-12-25

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, Fritid, Södra flygeln

Protokoll på webben:

Fritidsnämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Kontakt

Elisabeth Anttu
nämndsekreterare
090-16 34 80
elisabeth.anttu@umea.se

Mer information