Startsida Umeå kommun

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, protokoll, 2020-03-25, § 25

Protokoll för gymnasie- och vuxenutbilningsnämndens möte är justerat.

Datum för möte:

2020-03-25

Paragrafer:

§ 25

Anslag publicerades:

2020-03-26

Anslag avpubliceras:

2020-04-16

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, [plats]

Protokoll på webben:

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndes nämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Kontakt

Kjell Högström
nänmndsekreterare
090-16 26 60
070-554 06 01
kjell.hogstrom@umea.se

Mer information