Startsida Umeå kommun

Individ- och familjenämnden, protokoll, 2020-03-25

Protokoll för individ- och familjenämndens möte är justerat.

Datum för möte:

2020-03-25

Paragrafer:

§ 66

Anslag publicerades:

2020-03-26

Anslag avpubliceras:

2020-04-17

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, norra flygeln, vån 4

Kontakt

Lina Rolén Nordin
Nämndsekreterare
090-16 36 52
lina.nordin@umea.se

Mer information