Startsida Umeå kommun

Individ- och familjenämndens arbetsutskott, protokoll, 2019-06-05

Protokoll för individ- och familjenämndens arbetsutskotts möte är justerat.

Datum för möte:

2019-06-05

Paragrafer:

§ 66-80

Anslag publicerades:

2019-06-12

Anslag avpubliceras:

2019-07-04

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, Norra flygeln

Kontakt

Ann Siklund
nämndsekreterare
090-16 18 21
ann.siklund@umea.se

Mer information