Startsida Umeå kommun

Individ- och familjenämndens IFO-utskott, protokoll, 2020-07-23

Protokoll för individ- och familjenämndens IFO-utskotts möte är justerat.

Datum för möte:

2020-07-23

Paragrafer:

§ 424–425

Anslag publicerades:

2020-07-23

Anslag avpubliceras:

2020-08-14

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, Socialtjänstens kansli

 

Kontakt

Yvonne Claesson
registrator
090-16 10 12

yvonne.claesson@umea.se

Mer information