Startsida Umeå kommun

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott, protokoll, 2019-10-29

Protokoll för kommunstyrelsens hållbarhetsutskott är justerat.

Datum för möte:

2019-10-29

Paragrafer:

§ 28-37

Anslag publicerades:

2019-11-15

Anslag avpubliceras:

2019-12-06

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, kommunledningsstaben

Protokoll på webben:

Hållbarhetsutskottets protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Kontakt

Anna Holmstedt
Nämndsekreterare
090-16 23 98
072-218 61 81
mailto:anna.holmstedt@umea.se

Mer information