Startsida Umeå kommun

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott, protokoll, 2019-11-26

Protokoll för kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskotts möte är justerat.

Datum för möte:

2019-11-26

Paragrafer:

§ 369–389

Anslag publicerades:

2019--12-03

Anslag avpubliceras:

2019-12-27

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31 A, kommunledningsstaben, nämndskansliet

Protokoll på webben:

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskotts protokoll

 

Kontakt

Tomas Jakobsson
kommunsekreterare
090-16 12 37
070-238 22 32
tomas.jakobsson@umea.se

Mer information