Startsida Umeå kommun

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott, protokoll, 2020-09-08

Protokoll för kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskotts möte är justerat.

Datum för möte:

2020-09-08

Paragrafer:

§ 226–236

Anslag publicerades:

2020-09-16

Anslag avpubliceras:

2020-10-08

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31 A, kommunledningsstaben, nämndskansliet

Protokoll på webben:

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskotts protokoll


Kontakt

Tomas Jakobsson
kommunsekreterare
090-16 12 37
070-238 22 32
tomas.jakobsson@umea.se

Mer information