Startsida Umeå kommun

Kommunstyrelsens planeringsutskott, protokoll, 2020-08-25

Protokoll för kommunstyrelsens planeringsutskotts möte är justerat.

Datum för möte:

2020-08-25

Paragrafer:

§ 83-85

Anslag publicerades:

2020-09-07

Anslag avpubliceras:

2020-09-29

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A

Protokoll på webben:

Planeringsutskottets protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Kontakt

Anna Holmstedt
nämndsekreterare
090-16 23 98
072-218 61 81
anna.holmstedt@umea.se

Mer information