Startsida Umeå kommun

Tekniska nämndens arbetsutskott, protokoll, 2020-05-18

Protokoll för tekniska nämndens arbetsutskottsmöte är justerat.

Datum för möte:

2020-05-18

Paragrafer:

§ 25–29

Anslag publicerades:

2020-05-22

Anslag avpubliceras:

2020-06-17

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, Norra flygeln, Gator och parker

Kontakt

Annika Kjellsson Lind
nämndsekreterare
090-16 13 71
annika.lind.3@umea.se

Mer information