Startsida Umeå kommun

Tid och plats för slutlig rösträkning efter valet till Europaparlamentet

Slutlig räkning av röster vid val till Europaparlamentet för kommuner i Västerbottens län kommer att börja dagen efter valet, måndag 27 maj 2019 klockan 09.00 i länsstyrelsens sessionssal, Storgatan 71B, Umeå. Rösträkningen är offentlig.

Kontakt

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 Umeå
010-225 40 00
vasterbotten@lansstyrelsen.se