Startsida Umeå kommun

Behandling av personuppgifter

Här får du veta hur dina personuppgifter sparas och används i olika fall. Du får veta vilken laglig grund vi har för att spara och använda uppgufterna och hur länge vi sparar dem.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-02-05

Sidans kortadress: www.umea.se/personuppgifter