Startsida Umeå kommun

Vid anmälan till konferens, forum eller träffar

Vi behöver spara och behandla dina ifyllda personuppgifter som exempelvis

  • för- och efternamn
  • mejladress.

Syftet med behandlingen är att kunna hantera er anmälan till konferens, forum eller träff. Om det finns ytterligare syften för specifika konferenser/forum/träffar beskrivs det när du lämnar samtycke vid anmälan.

Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt lämnade samtycke. Ett återkallande av samtycket påverkar inte lagligheten av den behandling av dina personuppgifter som skett innan samtycket återkallades.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. De personuppgifter vi behandlar om dig delas även med system för insamling och lagring, vi delar inte uppgifterna med tredje part.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig är fritidsnämnden i Umeå kommun, umea.fritid@umea.se.

Du kan kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära

  • rättelse
  • överföring
  • begränsning av behandlingen
  • radering av dina uppgifter
  • eller för att göra invändningar på dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@umea.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina person­uppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus