Startsida Umeå kommun

Vid nomineringar till stipendium eller utmärkelse

Föreningsbyrån handlägger stipendier och utmärkelser för fritids-, kultur- och individ- och familjenämnden. Här får du veta hur vi hanterar personuppgifter i samband med nomineringar samt vilka nämnder som är personuppgiftsansvariga.

Fritidsnämnden är personuppgiftsansvariga för stipendierna

 • Aktiv idrottsutövare
 • Idrotts- och/eller ungdomsledare
 • Årets eldsjäl, idrott
 • Lång och trogen tjänst.

Kulturnämnden är personuppgiftsansvarig för stipendierna, utmärkelserna

 • Avgångselev vid konsthögskolan
 • Konststipendiet
 • Minervabelöningen
 • Rese- och kulturstipendiet.

Individ- och familjenämnden är personuppgiftsansvarig för stipendiet

 • Årets eldsjäl.

Så hanterar vi personuppgifter

Vi behöver spara och behandla ifyllda personuppgifter som exempelvis

 • för- och efternamn
 • mejl
 • andra uppgifter som skickats till oss.

Syftet med behandlingen är att kunna hantera din nominering samt utse vinnare av stipendiet eller utmärkelsen. Dina uppgifter kommer att sparas tills vinnare har informerats och eventuell prisceremoni har genomförts. 

Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att vi utför en uppgift av allmänt intresse med anledning av nämndernas beslut om att stödja föreningslivet.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES.

Kontakt

Kontakta fritidsnämden umea.fritid@umea.se

Kontakta kulturnämnden

umea.kultur@umea.se

Kontakta individ- och familjenämnden

ifnamnden@umea.se

Du kan kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära

 • rättelse
 • överföring
 • begränsning av behandlingen
 • radering av dina uppgifter
 • eller för att göra invändningar på dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@umea.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina person­uppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus