Startsida Umeå kommun

Behandling, folkbibliotek

Uppgifter om dig och dina aktuella lån och reservationer registreras i ett gemensamt datasystem för Umeåregionens bibliotek. Uppgifter om lån och reservationer omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att bibliotekspersonalen har tystnadsplikt.

Personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Syftet med behandlingen är att kunna administrera lån, reservationer och eventuella skulder och för att du ska kunna använda bibliotekens digitala tjänster och boka datorer och grupprum. Vi behöver också personuppgifter för att kunna komma i kontakt med dig.

Den lagliga grunden för behandlingen är avtal, det vill säga att du accepterat lånereglerna i och med att du skaffat ett bibliotekskort.

De uppgifter vi sparar är:

  • Namn
  • Adress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • E-postadress

Dina uppgifter kommer att sparas tills vidare, men du har när som helst rätt att få dem raderade förutsatt att alla lån är återlämnade och eventuella skulder reglerade.

De personuppgifter vi behandlar om dig kommer att delas med systemleverantör och eventuella underbiträden till leverantören. Leverantör och underbiträden har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal där de förbinder sig att följa gällande lagstiftning.

Dina uppgifter kommer aldrig att föras över till ett land utanför EU/EES.

Dina personuppgifter kan komma att delas med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag, t.ex. offentlighetsprincipen, att göra det.

Uppgifter om dina lån raderas i och med att du lämnar tillbaka det du lånat. Om du lånar talböcker eller har boken kommer-service sparas dina lån om du har lämnat ditt godkännande.

Biblioteken hämtar uppgifter om namn och adress från Spar, Statens personadressregister.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig är kulturnämnden i Umeå kommun, umea.kultur@umea.se. Du kan kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära:

  • rättelse
  • överföring
  • begränsning av behandlingen
  • radering av dina uppgifter
  • eller för att göra invändningar på dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@umea.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus