Startsida Umeå kommun

Behandling, Teknik och fastighet

Här kan du ta del av hur dina uppgifter behandlas, till exempel syftet med behandlingen, den lagliga grunden för behandlingen och hur länge uppgifterna kommer sparas.

Dataskyddsförordningen innebär större rättigheter för dig i hur vi hanterar dina personuppgifter. Personuppgifter som sparas kan vara

  • för- och efternamn
  • personnummer
  • mobilnummer
  • adress
  • mejladress.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är tekniska nämnden i Umeå kommun, 901 84 Umeå.

Du kan kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära

  • rättelse
  • överföring
  • begränsning av behandlingen
  • radering av dina uppgifter
  • eller för att göra invändningar på dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@umea.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina person­uppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus