Startsida Umeå kommun

Dialog och synpunkter

Allmänna frågor och synpunkter

Medborgarslussen är din kanal till kommunen. Din fråga eller synpunkt förmedlas via medborgarslussen direkt till den verksamhet som bäst svarar på frågan eller tar emot synpunkterna. På så sätt behöver du inte veta vem du ska kontakta.

Skicka allmänna frågor och synpunkter via Medborgarslussen

Kontakta verksamheter och ledare

Kontaktuppgifter till verksamheter och ledare

Kontakta politiker

Direktkontakt via mejl eller telefon:

Kontaktuppgifter till politiker i förtroendemannaregistret

Kontakt med partier:

Kontaktuppgifter till politiska partier, deras gruppledare och politiska sekreterare

Sidan har granskats 2018-03-02

Sidans kortadress: www.umea.se/dialog

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.