Startsida Umeå kommun

Mejla kommunen

Ikon, mejl

Mejl

Skicka mejl till kommunen via formuläret.
Ange din mejladress om du vill ha ett personligt svar.
Du kan också vara anonym, lämna då fältet för mejladress tomt.


200

200

2000

Vi sparar och behandlar dina ifyllda personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende och återkoppla till dig. Vi frågar bara efter personuppgifter som krävs för att vi ska kunna behandla ärendet, på grund av lag, avtal eller andra skäl. Rättslig grund är att behandlingen är nödvändig för att utföra uppgift av allmänt intresse. Dina uppgifter sparas i vårt diarium. Efter diarieföring kommer personuppgifter att raderas enligt aktuell dokumenthanteringsplan. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, om vi är skyldiga enligt lag, till exempel enligt offentlighetsprincipen. Personuppgifter kan också komma att delas med vårt personuppgiftsbiträde/leverantör av diariesystemet.

Du har rätt att få ut information om uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring, begränsa behandlingen, göra invändningar eller begära radering. Kontakta dataskyddsombudet via dataskyddsombud@umea.se eller Dataskyddsombud, Umeå kommun, 901 84 Umeå. Lämna eventuella klagomål på vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen (tillsynsmyndighet).

Personuppgiftsansvarig:
Kommunstyrelsen
901 84 Umeå

Personuppgiftsansvarig:
Kommunstyrelsen
901 84 Umeå

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus