Startsida Umeå kommun

Verksamheter

Kontakta alla verksamheter:

Växel
090-16 10 00

(måndag–fredag, klockan 8–17)

Kommunens organisation

Funktion:

Mejl:

Umeå kommun (allmän mejladress)

umea.kommun@umea.se

Bostadsanpassning

bab@umea.se

Umeåregionens brandförsvar

umeabrandforsvar@umea.se

Bygglov

bygglov@umea.se

Detaljplanering

detaljplanering@umea.se

Fastighet

fastighet@umea.se

Fritid

umea.fritid@umea.se

Färdtjänst

fardtjansten@umea.se

Förskola (frågor om placering i förskola och pedagogisk omsorg, kö, fakturor)

ppe@umea.se

Gator och parker

gatorochparker@umea.se

Grundskola (frågor om skolplacering, fritidshemsplats, fakturor)

ppe@umea.se

Gymnasieskola (övergripande frågor)

skolkontoret@umea.se

Kommunikationsavdelningen

kommunikation@umea.se

Kultur

umea.kultur@umea.se

Miljö- och hälsoskydd

miljoochhalsoskydd@umea.se

Socialtjänst (individfrågor)

mottagningsenheten@umea.se

Socialtjänst (övergripande frågor, äldrenämnden)

aldrenamnden@umea.se

Socialtjänst (övergripande frågor, individ- och familjenämnden)

ifnamnden@umea.se

Utbildning (övergripande frågor för- och grundskola, gymnasieskola)

skolkontoret@umea.se

Vuxenutbildning

vuxenutbildningen@umea.se


Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus