Startsida Umeå kommun

Möten och protokoll


Här är datum för alla sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott. Vi länkar till mötesprotokoll kan du läsa om vad politikerna har bestämt. Handlingar till möten publiceras publikt för kommunfullmäktige och för övriga nämnder och utskott riktat till medier.

Protokoll

Mötesdatum

Kommunfullmäktige

Måndagar, klockan 09.00

2019:

28 oktober
25 november
16 december

2020:

27 januari
24 februari
30 mars
27 april
25 maj
15 juni
31 augusti
28 september
26 oktober
30 november
21 december

Kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott

Torsdagar, klockan 09.00

2019:

7 november
12 december

2020:

Mötesdatum ej beslutade

Kommunstyrelsen

Tisdagar, klockan 15.00

2019:

15 oktober
12 november
3 december

2020:

14 januari
11 februari
17 mars
7 april
12 maj
2 juni
18 augusti
15 september
13 oktober
17 november
8 december

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott

Tisdagar, klockan 13.15

2019:

29 oktober

2020:

28 januari
24 mars
26 maj
1, 29 september
3 november

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott

Tisdagar, klockan 13.15

2019:

8, 15 (klockan 14.45), 22 oktober
5, 19, 26 november
10, 17 december

2020:

7, 21 januari
4, 18 februari
10, 31 mars
21 april
5, 19 maj
2 (klockan 14.45), 9 juni
11, 25 augusti
8, 22 september
6, 13 (klockan 14.45), 20 oktober
10, 24 november
1, 15 december

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott, företags­besök eller företagsråd

Onsdagar, klockan 08.00

2019:

9 oktober
11 december

2020:

15 januari
5 februari
11 mars
22 april
13 maj
10 juni
19 augusti
16 september
21 oktober
18 november
16 december

Kommunstyrelsens planeringsutskott

Tisdagar, klockan 09.00

2019:

8, 22 oktober
5, 19 november
10 december

2020:

7, 21 januari
4, 18 februari
10, 31 mars
21 april
5, 19 maj
9 juni
11, 25 augusti
8, 22 september
6, 20 oktober
10, 24 november
15 december

Brand- och räddningsnämnden, Umeåregionen

Klockan 09.00

2019:

Tisdag 12 november

2020:

Mötesdatum ej beslutade

Byggnadsnämnden

Onsdagar, klockan 09.00

2019:

16 oktober
13 november
11 december

2020:

22 januari
19 februari
18 mars
22 april
20 maj
17, 18 (torsdag) juni
19 augusti
16 september
14 oktober
18 november
16 december

Fritidsnämnden

Onsdagar, klockan 13.15

2019:

30 oktober
27 november
18 december

2020:

22 januari
19 februari
20 mars (fredag, klockan 08.15)
22 april
20 maj (klockan 08.15)
21 augusti (fredag, klockan 08.15)
23 september
21 oktober
18 november
9 december

För- och grundskolenämnden

Torsdagar, klockan 09.00

2019:

24 oktober
28 november
19 december

2020:

30 januari
27 februari
26 mars
29 april (onsdag)
28 maj
18 juni
25 september (fredag)
22 oktober
26 november
17 december

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Onsdagar, klockan 09.00

2019:

23 oktober
27 november
18 december

2020:

29 januari
26 februari
25 mars
28 april (tisdag)
27 maj
17 juni
23 september
21 oktober
25 november
16 december

Individ- och familjenämnden

Onsdagar, klockan 08.30

2019:

23 oktober
20 november
18 december

2020:

29 januari
26 februari
25 mars
22 april
27 maj
24 juni
26 augusti
23 september
21 oktober
18 november
16 december

IT-nämnden, Umeåregionen

2019:

november/december (datum ej bestämt)

2020:

Mötesdatum ej beslutade

Kulturnämnden

Onsdagar, klockan 13.15

2019:

23 oktober
20 november
11 december

2020:

29 januari
26 februari
25 mars
29 april
27 maj
26 augusti
30 september
28 oktober
25 november
16 december

För utskrift

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Torsdagar, klockan 13.00

2019:

24 oktober
21 november
12 december

2020:

23 januari
27 februari
26 mars
23 april
28 maj
11 juni
27 augusti
24 september
22 oktober
26 november
17 december

PA-nämnden, Umeåregionen

Fredagar, klockan 09.30

2019:

11 oktober

2020:

Mötesdatum ej beslutade

Personalnämnden

Tisdagar, klockan 09.00

2019:

29 oktober
26 november
17 december

2020:

14 januari
11 februari
17 mars
7 april
12 maj
2 juni
18 augusti
15 september
13 oktober
17 november
8 december

Tekniska nämnden

Torsdagar, klockan 10.00

2019:

24 oktober
21 november
12 december

2020:

30 januari
27 februari
26 mars
23 april
28 maj
17 juni (onsdag)
27 augusti
24 september
22 oktober
26 november
17 december

Umeå kommunföretag AB

Måndagar, klockan 13.15

2019:

14 oktober
11 november
9 december

2020:

3 februari
9 mars
4 maj
8 juni
17 augusti
12 oktober
9 november
7 december

Valnämnden

2020:

Mötesdatum ej beslutade

Äldrenämnden

Torsdagar, klockan 08.30

2019:

24 oktober
21 november
19 december

2020:

30 januari
27 februari
26 mars
23 april
28 maj
27 augusti
24 september
22 oktober
19 november
17 december

Överförmyndarnämnden, Umeåregionen

Onsdagar, klockan 13.00

2019:

23 oktober
20 november
11 december

2020:

22 januari
26 februari
25 mars
22 april
20 maj
17 juni
16 september
14 oktober
18 november
16 december

Sidan har granskats 2019-10-07

Sidans kortadress: www.umea.se/protokoll