Startsida Umeå kommun

Fria bilder och vykort

Vi erbjuder ett begränsat antal fria bilder från Umeå som kan användas av företag, organisationer, privatpersoner och andra parter.

Bildbank med fria bilder

Villkor för användning

Så här får våra fria bilder användas:

  • Fria bilder får användas av företag, organisationer, privatpersoner och andra parter i enstaka publikationer/vid enstaka tillfällen.
  • Bilderna får användas i sammanhang som har med Umeå eller Umeå kommun att göra.
  • Viss beskärning är tillåten, men bildernas karaktär får inte ändras.
  • Vid publicering, ange fotografens namn eller "Foto: Umeå kommun”.

Så här får våra pressbilder användas:

  • Pressbilder får användas av media för redaktionella ändamål som har med Umeå kommun att göra.
  • Porträttbilder får användas i sammanhang som har med personens uppdrag i Umeå kommun att göra.
  • Viss beskärning är tillåten, men bildernas karaktär får inte ändras.
  • Vid publicering, ange fotografens namn.
Kontakt

Har du frågor om bilddatabasen och innehållet, kontakta:

Kommunikationsenheten
kommunikation@umea.se

Sidan har granskats 2018-12-03

Sidans kortadress: www.umea.se/bilder

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.