Startsida Umeå kommun

Pressbilder och pressmaterial

Bilder

Hitta pressbilder och fria bilder i kommunens bildbank via länkarna. I bildbanken kan du söka och ladda ner bilder. Ta först del av villkor för att använda dem.

Ladda ner pressbilder

  • Pressbilder får användas av medier för redaktionella ändamål som har med Umeå kommun att göra.
  • Porträttbilder får användas i sammanhang som har med personens uppdrag i Umeå kommun att göra.
  • Viss beskärning är tillåten, men bildernas karaktär får inte ändras.
  • Vid publicering, ange fotografens namn.
  • Bilderna får bara användas under tiden de finns i bilddatabasen. De får inte sparas på annan plats/i andra arkiv och användas senare.

Ladda ner fria bilder

  • Fria bilder får användas av företag, organisationer, privatpersoner och andra parter i enstaka publikationer/vid enstaka tillfällen.
  • Bilderna får användas i sammanhang som har med Umeå eller Umeå kommun att göra.
  • Viss beskärning är tillåten, men bildernas karaktär får inte ändras.
  • Vid publicering, ange fotografens namn.
  • Bilderna får bara användas under tiden de finns i bilddatabasen. De får inte sparas på annan plats/i andra arkiv och användas senare.

Handlingar och pressmaterial

Här publiceras föredragningslista och handlingar till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott och vissa nämnder inför respektive sammanträde. Materialet är publicerat inför/under sammanträdesdagen och två arbetsdagar efter det.

Kontakta presskommunikatör eller kommunikationsfunktionen om du har frågor om presskonferenser, pressbilder eller annat pressmaterial.

Inloggning till pressmaterial

Kontakta kommunikation@umea.se för att få inloggning till pressmaterial.

Sidan har granskats 2019-06-25

Sidans kortadress: www.umea.se/pressinformation