Startsida Umeå kommun

Pressbilder och pressmaterial

Bilder

Sök och ladda ner pressbilder och fria bilder i kommunens bildbank.
Ta först del av villkor för att använda dem.

Ladda ner pressbilder

  • Pressbilder får användas av medier för redaktionella ändamål som har med Umeå kommun att göra.
  • Porträttbilder får användas i sammanhang som har med personens uppdrag i Umeå kommun att göra.
  • Viss beskärning är tillåten, men bildernas karaktär får inte ändras.
  • Vid publicering, ange fotografens namn.
  • Bilderna får bara användas under tiden de finns i bilddatabasen. De får inte sparas på annan plats/i andra arkiv och användas i andra sammanhang senare.

Ladda ner fria bilder

  • Fria bilder får användas av företag, organisationer, privatpersoner och andra parter i enstaka publikationer/vid enstaka tillfällen.
  • Bilderna får användas i sammanhang som har med Umeå eller Umeå kommun att göra.
  • Viss beskärning är tillåten, men bildernas karaktär får inte ändras.
  • Vid publicering, ange fotografens namn.
  • Bilderna får bara användas under tiden de finns i bilddatabasen. De får inte sparas på annan plats/i andra arkiv och användas i andra sammanhang senare.

Handlingar och pressmaterial

Du som är journalist kan ta del av föredragningslista och handlingar till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott och de flesta nämnder. Handlingar är publicerade inför/under respektive mötesdag och en tid efter det.

Kontakta kommunikation@umea.se för att få länk till handlingar och om du har frågor om pressbilder eller annat pressmaterial.

Kontakt

Har du frågor, kontakta:

Kommunikationsavdelningen
kommunikation@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-10-05

Sidans kortadress: www.umea.se/pressinformation