Startsida Umeå kommun

Vad händer efter valet?

Valet 2018 är avslutat och är det dags för valda politiker att börja sina uppdrag för mandatperioden 2018–2022. Valresultatet i i detalj för Umeå kommun kan du se på valmyndighetens webbplats, www.val.se.

Val till kommunfullmäktige

Val till kommunfullmäktige handlar om att fördela platser (mandat) för ledamöter från de politiska partierna, totalt 65 stycken.

Mandatfördelning i kommunfullmäktige

Nya ledamöter igång i november/december

Kommunfullmäktiges sammanträde i september 2018 ingår i föregående mandat­period. Då sammanträder tidigare ledamöter.

De nyvalda ledamöternas första sammanträde är 29 oktober 2018. Då utser de kommunfullmäktiges presidium och valberedning. Vid kommunfullmäktiges möte 26 november 2018 utses ordförande och ledamöter i kommunstyrelsen och andra styrelser och nämnder. Besluten föregås av förhandlingar mellan och inom de politiska partierna.

De politiker som får nya uppdrag i Umeå till följd av valresultatet börjar i praktiken sina uppdrag i december 2018.

Högsta beslutande organet

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och fattar beslut i frågor som rör kommunens organisation, ekonomi och övergripande planer. Kommunfullmäktige är motsvarigheten till riksdagen på lokal nivå.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder.

Person i vallokal
Kontakt

Umeå kommun
090-16 10 00 (växel)

Valnämndens kansli:

Tordleif Hansson
090-16 12 49

Marie Sandström
090-16 12 35

Mer information

Sidan har granskats 2019-01-02

Sidans kortadress: www.umea.se/val

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.