Startsida Umeå kommun

Nyhetsarkiv för kultur och fritid

Här finns aktuella och tidigare nyheter om kultur och fritid. Nyheterna arkiveras månadsvis under "Nyheter". Nyheter som är bundna till ett visst datum, till exempel en aktivitet, finns normalt inte kvar efter aktuellt datum.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus