Startsida Umeå kommun
Skidåkare med draghund

Draghundsekipage i Stadsliden på onsdagar

Under vintersäsongen 2018/2019 kommer draghundsekipage att träna i Stadsliden på onsdagar. Det är fortfarande möjligt för andra att åka skidor i spåren samtidigt.

Umeå kommun upplåter spåren i Stadsliden för draghundsekipage under säsongen 2018/2019. Ekipage från både Umeå draghundsklubb och andra föreningar kommer att träna i spåren på onsdagar fram till säsongens slut. Syftet är att föreningarna ska få möjlighet att träna under tävlingslika förhållanden. Samtliga draghundsekipage har elitlicens, flera av dem har meriter från SM och VM.

All träning på spåret är organiserad av draghundsföreningar, kontakta din förening för mer information.

Kontakt

Anders Linder
avdelningschef
Fritid drift
090-16 54 07
070-570 78 45
anders.linder@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.