Startsida Umeå kommun
flygbild över umeälv och centrala staden

Umeälven med Umeå gästbrygga (bild tagen tidigare år).

Gästbryggan sätts ut vid lugnare flöde i älven

Det är ännu för högt vattenflöde i älven för att kunna sätta ut Umeås gästbrygga. Bedömningar görs nu dagligen för att se när det finns möjlighet till att sätta ut bryggan som fraktas på plats med pråm.

Den rikliga snövintern och den utdragna snösmältningen i fjällvärlden är anledningen till de höga vattenflödena i älvarna.

– Att sätta ut bryggan just nu när det är så strömt i älven är ett alldeles för riskfyllt för vår entreprenör. Det är stora bryggdelar och höga hastigheter i älven, så vi måste invänta lugnare vattenflöde. Bedömningar görs dagligen, säger Anders Linder, avdelningschef drift, fritidsförvaltningen, Umeå kommun.

Om Umeå gästbrygga

Vid gästbryggan i centrala stan får du stå i 24 timmar. Insegling sker enligt sjökort och enslinjer. Segelfri höjd under Kyrkbron är 3,8 meter. Vid platsbrist hänvisas till gästhamnen på Ön. Gästbryggan sätts vanligtvis ut under första halvan av juni beroende på vårfloden.

Läs mer om Umeås gästhamnar och bryggor.

Kontakt

Vid frågor om bryggan:
090-16 16 00