Startsida Umeå kommun
Bidragsregler

Ansökningstider för bidrag

  • Handläggningstiden är 4 veckor, så skicka in din ansökan i god tid innan projektstart.
  • Under perioden 21 juni till 9 augusti hanteras inga ansökningar.
Ansökningstider

31 januari

Kulturpotten


Bygdeavgiftsmedel (söks hos Länsstyrelsen)11 februari

Lovsatsningen: sportlov25 februari

Aktivitetsstöd idrott


Aktivitetsstöd allmänna ungdomsföreningar1 mars

Stöd till pensionärsverksamhet


Stöd till politiska ungdomsförbund20 mars

Lovsatsningen: påsklov31 mars

Lokalstöd ungdom1 april

Verksamhetsstöd etniska föreningar


Verksamhetsstöd funktionshinderföreningar30 april

Stöd till samlingslokaler


Stöd till skoterleder


Stöd till fiskevårdande åtgärder


Miljöskjutsen31 maj

Lovsatsningen: sommarlov25 augusti

Aktivitetsstöd idrott


Aktivitetsstöd allmänna ungdomsföreningar15 september

Kulturverksamhet, verksamhetsstöd


Festivaler och kulturarrangemang, verksamhetsstöd5 oktober

Lovsatsningen: höstlov31 oktober

Driftstöd till föreningar med egna anläggningar


Investeringsstöd


Stöd till social verksamhet


Socialt förebyggande insatser för barn och ungdomar30 november

Lovsatsningen: jullov1 december

Stöd till orienteringskartorLöpande

Projektstöd Ungdom


Projektstöd Mångfald


Projektstöd Folkhälsa


Projektstöd Tillfälligt kulturarrangemang
Kulturpott nationella minoriteter


Internationellt ungdomsutbyte


Inkluderingsstöd


Idrottsarrangemang av rikskaraktär


Stöd till lokalt ledd utveckling på Umeå landsbygd

 

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus