Startsida Umeå kommun
Bidragsregler

Ansökningstider för bidrag

Ansökningstider

31 januari

Finska kulturpotten


Bygdeavgiftsmedel (söks hos Länsstyrelsen)25 februari

Aktivitetsstöd idrott


Aktivitetsstöd allmänna ungdomsföreningar1 mars

Stöd till pensionärsverksamhet


Stöd till politiska ungdomsförbund31 mars

Lokalstöd ungdom1 april

Verksamhetsstöd etniska föreningar


Verksamhetsstöd funktionshinderföreningar30 april

Stöd till samlingslokaler


Stöd till skoterleder


Stöd till fiskevårdande åtgärder


Finska kulturpotten15 augusti -
15 oktober

Miljöskjutsen

25 augusti

Aktivitetsstöd idrott


Aktivitetsstöd allmänna ungdomsföreningar15 september

Verksamhetsstöd kulturföreningar30 september

Finska kulturpotten31 oktober

Driftstöd till föreningar med egna anläggningar


Investeringsstöd


Stöd till social verksamhet


Socialt förebyggande insatser för barn och ungdomar1 december

Stöd till orienteringskartorLöpande

Projektstöd Ungdom


Projektstöd Mångfald


Projektstöd Folkhälsa


Projektstöd Tillfälligt kulturarrangemang

Projektstöd Utsatta EU-medborgare


Internationellt ungdomsutbyte


Inkluderingsstöd


Idrottsarrangemang av rikskaraktär


Stöd till lokalt ledd utveckling på Umeå landsbygd


Notera att:

  • Vi har 4 veckors handläggningstid, så skicka in din ansökan i god tid innan projektstart
  • Under perioden 1 juni till 8 augusti hanteras inga ansökningar