Startsida Umeå kommun
Att starta en förening

Hur bildar jag en förening?

Hur gör jag för att bilda en förening? Frågorna kan vara många när det gäller att driva en förening. Här kan du ta del av några grundläggande regler, råd och tips.

Har du fler frågor?

Om du har fler frågor som du behöver stöd i, tveka inte att kontakta oss på föreningsbyrån.

Steg 1

För att bilda en förening krävs att ni har ett nybildningsmöte för föreningen. På mötet antar ni föreningens stadgar och väljer en styrelse till föreningen.
 

Styrelsen

Styrelsen, som är föreningens ledning, väljs av medlemmarna på årsmötet. Styrelsen ansvarar gemensamt för föreningens verksamhet inför medlemmarna. Den har också det juridiska ansvaret för föreningen i förhållande till samhället.  
 

Stadgar

Varje förening måste ha skrivna riktlinjer för sitt arbete, vilka kallas för stadgar. Stadgarna är grunden i en ideell förening, där föreningens ändamål, regler, syfte med mera beskrivs. Vill du läsa mer om vad som bör ingå i stadgarna och få exempel läs här:
 

Föreningsregister

För att ta del av kommunens service, tjänster och bidrag till föreningar så ska föreningen registreras i Umeå kommuns föreningsregister. Det gör ni genom att fylla i en blankett och bifoga stadgar och nybildningsprotokoll/årsmötesprotokoll. För att få registrera föreningen ska det finnas minst 5 medlemmar, stadgar och en demokratisk, av medlemmarna vald och fungerande styrelse. Bidragsberättigade föreningar ska vara allmännyttiga, ideella föreningar.
 

Organisationsnummer

Som förening kan det vara bra att ha ett organisationsnummer. Det får ni av skatteverket.
 

Mer info

Vill ni har mer information om att bilda och driva en förening så finns många tips hos Sveriges föreningar.

 

Kontakt

Föreningsbyrån
090-16 10 00 (växel)
fritid.bidrag@umea.se

Omregistrering

Vid varje årsskifte måste alla föreningar som vill nyttja kommunens tjänster, registrera om sig i föreningsregistret. Om du behöver inloggningsuppgifter - kontakta föreningsbyrån.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus