Startsida Umeå kommun

Materiel för uthyrning

Föreningar, kranskommuner och Umeå kommuns egna verksamheter kan hyra utrustning och annat materiel och debiteras utifrån beslutad taxa.

Uthyrning till privatpersoner är inte möjlig.

Priserna gäller uthyrning per evenemang om inget annat anges.                       Priserna är exlusive moms.
Om du hyr fredag till måndag debiteras ett dygn.

Läktarvagn, byggbar läktare och sekretariatvagn kan hyras ut till arrangemang till en anpassad taxa. För pris ta kontakt med fritid drift.

Bokning sker via mejl till fritiddrift@umea.se

Material för uthyrning

Avspärrning

Bord

Duschvagn

Elcentraler

Flaggor

Hjärtstartare

Högtalarutrustning

Kabelvindor

Kablar

Läktare, byggbar

Läktarvagn

Matchklocka för inomhusbruk

Mål- och startflaggor

Nummerlappar

Orienteringsskärmar

Scenpodium

Prispall

Sekretariatsvagn

Startklocka

Stiftklämmor på aluminiumlist

Stolar

Toalettvagn

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.